Skip to main content

Ouders

Waarom dit onderzoek en wat houdt het onderzoek in?

De school van uw kind doet mee aan het project Clean Air for Everyone (CLAIRE). Dit project wordt uitgevoerd door een samenwerking van wetenschappers van de Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Leiden en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Het project is gefinancierd door Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). Hier willen wij u informeren over het onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Verscheidene ziektes worden verspreid doordat mensen bacteriën of virussen uitademen, die andere mensen vervolgens inademen. Tijdens de COVID-19 pandemie hebben we ondervonden hoe belangrijk maatregelen tegen de verspreiding van luchtweginfecties zijn. Een maatregel die genoemd werd, was het plaatsen van luchtreinigers. Echter is er nog weinig bekend over het effect van luchtreinigers op de luchtkwaliteit en de verspreiding van bacteriën en virussen. Daarom hopen we met dit onderzoek het effect van deze luchtreinigers in kaart te brengen.

Wat houdt het onderzoek in?

Gedurende de studie zullen er in enkele klaslokalen luchtreinigers geplaatst worden. Deze zullen in gebruik zijn op de momenten dat de leerlingen aanwezig zijn in het lokaal. Ter vergelijking zullen er in enkele andere klaslokalen geen luchtreinigers of luchtreinigers zonder filter geplaatst worden, dit noemen we de controle klaslokalen. Op deze manier kunnen we het effect van de luchtreinigers vergelijken met de situatie in de controle klaslokalen. Of in een klaslokaal een luchtreiniger geplaatst wordt, zal worden besloten door loting door de onderzoekers.

Om het effect van de luchtreinigers te bestuderen, zullen we in alle geselecteerde klaslokalen luchtmeters plaatsen, die vanuit de lucht stofdeeltjes en druppeltjes opvangen. Deze zullen vervolgens onderzocht worden in het laboratorium op aanwezigheid van virussen en bacteriën. Ook zullen er sensoren geplaatst worden, die enkele luchtkwaliteitsmetingen doen, bijvoorbeeld temperatuur of de koolstofdioxideconcentraties (CO2). Dit zou ons namelijk de resultaten van de andere metingen kunnen helpen verklaren. Er vinden geen persoonlijke metingen plaats, de luchtmetingen en sensoren meten alleen op klaslokaal niveau.

Tot slot, vragen wij aan u, de ouders, om een vragenlijst over mogelijke aanwezigheid van luchtweg klachten zoals astma en allergieën van uw kind, samen met uw kind in te vullen (10 – 15 minuten). Hiermee willen we in kaart brengen wat het effect van de luchtreinigers is op eventuele luchtwegklachten bij de kinderen. U ontvangt hiervoor een verzoek via de school. Dit verzoek wordt alleen gestuurd naar de ouders van kinderen die in een geselecteerd klaslokaal zitten en zal aan het begin en aan het einde van het onderzoek verstuurd worden. Deze vragenlijst is pseudo-anoniem, dit wil zeggen dat alleen een beperkt aantal onderzoekers toegang heeft tot de gegevens die tot uw kind herleidbaar zijn.  Alle gegevens zullen beveiligd opgeslagen worden en verdere verwerking van de gegevens zal anoniem gebeuren. 

Wat merken de leerlingen ervan?

We willen het personeel en de leerlingen zo min mogelijk tot last zijn. Tijdens het onderzoek hoeven leerlingen zich niet aan te passen, ze kunnen hun gebruikelijke routine aanhouden. De luchtreinigers zijn door het onderzoeksteam zorgvuldig geselecteerd en geplaatst. Er is geen risico voor de leerlingen. Er wordt niet op individueel niveau persoonlijke data van de leerlingen of docenten verzameld, de informatieverzameling en de metingen gebeuren alleen op klaslokaal niveau.

Wanneer zal het onderzoek plaatsvinden?

De studie zal lopen van oktober 2023 tot en met het voorjaar van 2025. Indien de projectlengte zal veranderen, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Contact

Indien u vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

  • Voor vragen betreffende de sensoren of luchtreinigers, zoals het bedienen van de luchtreinigers of voor het inplannen van onderhoud, kunt u contact opnemen met claire@tue.nl.
  • Als u vragen heeft over het verdiepende interview of een afspraak voor het interview wilt inplannen, dan kunt u contact opnemen met claire-leiden@FSW.leidenuniv.nl.
  • Indien u vragen of klachten heeft betreffende de privacy die u wilt bespreken met iemand buiten het CLAIRE onderzoeksteam, dan kunt u altijd contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl.