Skip to main content

Ventilatie en luchtreiniging voor pandemische paraatheid

CLEAN AIR FOR EVERYONE

CLAIRE staat voor het onderzoeksproject ‘clean air for everyone’. In CLAIRE onderzoeken we de mogelijkheden die ventilatie en luchtreiniging bieden om de negatieve gevolgen van een pandemie voor gezondheid en welzijn te beperken. 

Binnen het CLAIRE project doen we experimenteel en kwalitatief onderzoek in basisscholen en verpleeghuizen. Daarnaast ontwikkelen we meetmethoden en risicomodellen. CLAIRE verkent bovendien samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wat er nodig is om innovaties in ventilatie en luchtreiniging breed toe te passen.

CLAIRE richt zich op basisscholen en verpleeghuizen. In die sectoren is mogelijk veel te winnen als we door effectief ventileren en/of doordachte inzet van luchtreiniging ervoor kunnen zorgen dat de kans op contact met virussen en micro-organismen wordt verkleind, zodat het aantal besmettingen daalt en het “gewone” leven zo veel mogelijk doorgang kan vinden.

De kennis die in CLAIRE wordt opgebouwd kan ook helpen beter om te gaan met bijvoorbeeld een griepuitbraak. De uitkomsten kunnen zelfs aanknopingspunten bieden voor betere voorzorgsmaatregelen tegen allergieën en astma. Bij het steeds vaker voorkomen daarvan bij kinderen speelt volgens de World Health Organisation blootstelling aan micro-organismen in publieke gebouwen en scholen een rol.

CLAIRE wordt gefinancierd door Health~Holland en staat onder leiding van de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is in volle gang en loopt tot medio 2025.