Skip to main content
Save the date: CLAIRE congres 5 juni 2024

Luchtstromingen in ruimten

Meten en voorspellen van luchtstromingen

Beter, sneller en betrouwbaarder meten en voorspellen van luchtstromingen in binnenruimtes. Dat is waar deze onderzoekstroom om draait.

CLAIRE richt zich op aerogene transmissie: de overdracht van virussen of andere ziektekiemen via kleine deeltjes of druppeltjes die langere tijd in de lucht blijven zweven en grote afstanden kunnen afleggen. CLAIRE richt zich dus niet op de overdracht op korte afstand, bijvoorbeeld door direct in het gezicht hoesten. 

Hoe sneller en vollediger deeltjes worden afgevoerd of onschadelijk gemaakt, des te minder blootstelling aan mogelijk virusdragende deeltjes. Ventilatie en luchtreiniging kunnen hierin mogelijk een belangrijke rol spelen. Dat klinkt logisch, maar we hebben nog te weinig kennis om innovatie in technologieën te stimuleren en scholen en instellingen in staat te stellen goed onderbouwde beslissingen te nemen.

Vragen

Aan die kennislacunes werken we in deze onderzoekstroom. We stellen onszelf de volgende vragen:

  • Hoe verlopen de luchtstromingen in een klaslokaal of een groepsruimte van een instelling? Hoe verlopen ze door de tijd heen?
  • Hoe effectief zijn ventilatiesystemen, luchtreinigers en/of een combinatie van beide om het aantal mogelijk besmettelijke deeltjes in de lucht te verminderen? Van welke omstandigheden ter plaatse hangt dat af? Denk bijvoorbeeld aan de afmetingen van de ruimte, de temperatuur en luchtvochtigheid en/of de plaatsing van systemen en apparatuur.
  • Hoe kun je de prestaties van ventilatiesystemen en luchtreinigers sneller en betrouwbaarder voorspellen?

Die laatste vraag is extra belangrijk. Alleen als daarvoor geschikte methoden beschikbaar zijn kunnen innovatieve bedrijven de effectiviteit van nieuwe producten van tevoren goed inschatten.

Aanpak

Voor het beantwoorden van de vragen zetten we een combinatie van onderzoeksmethoden in:

  • Experimenteel onderzoek aan ventilatiesystemen en luchtreinigers op locaties van basisscholen en verpleeghuizen.
  • Ontwikkeling en verbetering van meet- en validatiemethoden
  • Modellering van luchtstromingen en deeltjesgedrag met behulp van Computational Fluid Dynamics.

Het experimenteel onderzoek in deze onderzoekstroom doen we vooral in basisscholen. Door intensieve samenwerking en gegevensuitwisseling met het onderzoeksprogramma P3Venti zorgen we dat we ook voor de verpleeghuizen voldoende onderzoekdata beschikbaar hebben om goed onderbouwde uitspraken te doen

Verbindend element in de onderzoekaanpak is dat we willen weten welk verschil inzet van technologieën maakt. Het experimentele onderzoek is daarom georganiseerd rond interventies. We zoeken onderzoeklocaties waar binnenkort wordt geïnvesteerd in ventilatie en meten voor én nadat die investeringen zijn gedaan. In samenwerking met de bedrijven in het consortium plaatsen we luchtreinigers in (vooral) klaslokalen. Ook daar meten we voor en nadat die apparaten zijn geplaatst

Werkpakketten

Het werk in deze projectstroom is onderverdeeld in drie werkpakketten.

  • Werkpakket 2: Eigenschappen van ventilatiesystemen
  • Werkpakket 3: Eigenschappen van luchtreinigers
  • Werkpakket 4: CFD-modellering

Onderzoek

Ventilatie en luchtreiniging voor pandemische paraatheid

In CLAIRE onderzoeken we de mogelijkheden die ventilatie en luchtreiniging bieden om de impact van een pandemie op gezondheid en welzijn te beperken.